ให้บริการอาจารย์ บุคคลากร นิสิตนักศึกษา ในการแจ้งซ่อมเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ แบบออนไลน์ และการขอใช้บริการต่าง ๆ จากศูนย์คอมพิวเตอร์

 

ประเภทของงานซ่อมได้แก่ 

1. แจ้งซ่อม - คอมพิวเตอร์, printer และอุปกรณ์พ่วงอื่น ๆ ชำรุด

2. ขยายจุดให้บริการ โทรศัพท์ - โทรสาร

3. Application servcice : web mail

4. Software service : ไวรัส windows office

5. ขยายจุดให้บริการระบบเครือข่าย LAN WIFI ADSL

6. แจ้งซ่อมวิทยุสื่อสาร

7. แจ้งซ่อม-การใช้งานระบบเครือข่าย

8. อื่นๆ

 

การเข้าใช้งานระบบ

เข้าใช้ บริการระบบแจ้งซ่อม Online ที่ http://eccs.sut.ac.th  

 

บริการสำหรับ

  • บุคลากร (Staff)

 

ติดต่อสอบถามขอคำปรึกษา

      • 4802 - 08 ฝ่ายเครือข่ายคอมพิวเตอร์
Power by : NetWork Division Team, The Center for Computer Services.