บริการ SUT-VPN เป็นบริการสำหรับผู้ใช้งาน internet จากภายนอก มหาวิทยาลัย access เข้ามาใช้งานทรัพยากรภายในมหาวิทยาลัย เช่น การใช้งานฐานข้อมูลห้องสมุด หรือทรัพยากรอื่นๆ  ที่ไม่เปิดให้ผู้ใช้งานจากภายนอกได้เข้าถึง  เป็นต้น 

 

การใช้งาน SUT-VPN

1.ท่านสามารถใช้ internet account loginใช้งาน vpn ได้ที่ https://vpn.sut.ac.th 

2. ดาวน์โหลด คู่มือการใช้งาน SUT-VPN ได้ที่นี่  

 

 

 

บริการสำหรับ

    • คณาจารย์ - บุคลากร (Staff)
    • นักศึกษา (Student)

 

>> สมัครขอใช้บริการ 

 

ติดต่อสอบถามขอคำปรึกษา

    • 4802 - 08 ฝ่ายเครือข่ายคอมพิวเตอร์
Power by : NetWork Division Team, The Center for Computer Services.