ศูนย์คอมพิวเตอร์ ได้ดำเนินการติดตั้งระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ แบบ ADSL  บริเวณบ้านพักบุคลากร เพื่อให้สามารถใช้งาน Internet ความเร็วสูงได้  (ความเร็วขนาด 4Mb/sec)

รายการอุปกรณ์ที่สามารถเชื่อมต่อกับระบบ ADSL ได้

อุปกรณ์ที่ผ่านการทดสอบจากศูนย์คอมพิวเตอร์แล้วว่าสามารถเชื่อมต่อกับระบบๆ ได้ มีดังต่อไปนี้

  • ยี่ห้อ D-Link รุ่น DSL-2640T มี Wireless
  • ยี่ห้อ D-Link รุ่น DSL-520B ไม่มี Wireless
  • ยี่ห้อ Zyxel รุ่น P-660HW-T1 มี Wireless
  • ยี่ห้อ Linksys รุ่น WAG200G มี Wireless
  • ยี่ห้อ Belkin รุ่น ADSL + 2 มี Wireless

ลงทะเบียนขอรับบริการ (Online)

  1. บุคลากรสามารถ ลงทะเบียนขอรับบริการ SUT ADSL แบบ online ที่นี่  (login ด้วย internet account) 
  2. เมื่อลงทะเบียนแล้ว ให้ท่านนำ ADSL MODEM มาตั้งค่าที่ฝ่ายเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ศูนย์คอมพิวเตอร์  (** ท่านจะต้องทำการจัดหา ADSL MODEM มาเอง)

หมายเหตุ

เปิดให้บริการสำหรับ บุคลากรที่พักอาศัยอยู่ในบริเวณที่พักอาศัยบุคลากร ของ มหาวิทยาลัย เท่านั้น**

 

ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน

  1. ดาวน์โหลด รายละเอียดการใช้งานระบบเครือข่าย ADSL ได้ที่ปุ่มนี่  

 

บริการสำหรับ

  • บุคลากร (Staff)

 

ติดต่อสอบถามขอคำปรึกษา

  • 4802 - 08 ฝ่ายเครือข่ายคอมพิวเตอร์


แผนภาพการเชื่อมต่อ

 

Power by : NetWork Division Team, The Center for Computer Services.