1.การตั้งค่า IPv6 กรณี window server (อ้างอิงจาก window 2008 server)

1.1. ไปที่ปุ่ม Start->control panel->network and sharing center

1.2.เลือกเมนู change adapter setting

1.3.คลิ้กขวาที่ icon LAN -> เลือกเมนู properties

1.4.เลือกหัวข้อ “Internet protocal version 6 (tcp/ipv6)”  (ถ้ายังไม่ติ๊กเครื่องหมายถูก ให้ติ๊กเครื่องหมายถูกด้วย) แล้วกดปุ่ม properties

1.5.เลือก “use the following ipv6 address: ”แล้วกรอกข้อมูล IPv6 , Gateway , DNS แล้วกดปุ่ม OK.

 

 

  

               2.การตั้งค่า IPv6 กรณี linux server (อ้างอิงจาก webmin1.770)

2.1. ไปที่เมนู Networking -> Network Configuration ->network  interfaces

 

 

2.2.เลือกการ์ด eth0 หรือ การ์ดที่มีการตั้งค่า ipv4 เดิม

 

 

2.3. ที่หัวข้อ ipv6 address  เลือก “static configuration” และให้กรอกข้อมูลค่า ipv6 , netmask ให้กรอกค่า 64  แล้วกด “save and apply”

 

  

2.4.กลับไปที่เมนู Networking -> Network Configuration ->เลือกเมนู “Routing and Gateways”

 

 

 

 

2.5.กรอกค่า ipv6 gateway แล้วกด save (ไม่ต้องลบค่า gateway ipv4 เดิม)

 

 

2.6.กลับไปที่เมนู Networking -> Network Configuration ->เลือกเมนู Hostname and DNS client

 

   

2.7 เพิ่มค่า dns server ตัวที่ 2 หรือ 3 เป็นค่า dns ipv6 จากนั้นกด save (ไม่ต้องลบค่า dns ipv4 เดิม)

 

 

2.8. กลับไปที่เมนู  Networking -> Network Configuration แล้วเลือกเมนู apply configuration

 

  

               3. กรณี window server ทำหน้าที่เป็น web server (อ้างอิง window 2008 / IIS7) (ให้ตั้งค่าตามข้อ 1 ให้เรียบร้อยก่อน และตั้งค่าเพิ่มเติมดังนี้)

3.1.กดปุ่ม start -> administrative tools -> internet information service (iis) manager

3.2. expand Folder “sites” จะเจอเว็บไซต์ที่รันอยู่ภายใต้ server ตัวนี้

เลือก default website ->เลือกเมนู blinding  (*ถ้ามีเว็บไซต์มากกว่า 1 รันอยู่บน server ให้ทำทีละเว็บไวต์ โดยทุกเว็บไซต์ ยกเว้น ftp)

  

  

3.3.กดปุ่ม add / เลือก หมายเลข ipv6 และตั้งชื่อเว็บไซต์ของท่าน แล้วกด ok

 

 

   

3.4. restart service iis ใหม่ โดยเลือกเมนูด้านขวามือ  หัวข้อ manage website กด restart

 

               4. กรณี linux server ทำหน้าที่เป็น web server (อ้างอิงระบบปฏิบัติการ Centos5.11) (ให้ตั้งค่าตามข้อ 2 ให้เรียบร้อยก่อน และตั้งค่าเพิ่มเติมดังนี้)

4.1 แก้ไขไฟล์ httpd.conf    โดยเข้าไปที่  /etc/httpd/conf/http.conf  เพิ่มค่า ipv6 ตามตัวอย่าง

 

 

 

 4.2จากนั้น สั่ง restart service apache   โดยใช้คำสั่ง #service httpd restart 

  

               5. การทดสอบการตั้งค่า ipv6

5.1.ไปที่เว็บไซต์  http://ipv6-test.com เลือกเมนู  website

5.2.กรอกข้อมูลเว็บไซต์ที่ต้องการทดสอบ

 

 

 

*หากผ่านการทดสอบแล้ว  ให้ท่าน email แจ้งชื่อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายที่ผ่านการทดสอบ ได้ที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. เพื่อทำการ update ตารางข้อมูล IPv6 ต่อไป*

 

Power by : NetWork Division Team, The Center for Computer Services.