ศูนย์คอมพิวเตอร์ได้ให้บริการ Personal Website บนพื้นฐานของ Linux Server (Redhat Linux Fedora Fedora Core 11) และมีการให้บริการการใช้งานฐานข้อมูล บนพื้นฐานของ MySQL (version 5.1.39) รองรับการจัดทำ Website ส่วนบุคคลสำหรับ สภานักศึกษา, องค์การนักศึกษา, ชมรมต่างๆ, Personal Homepage และ บุคลากร ที่ต้องการมีเว็บไซต์ เพื่อเผยแพร่ข้อมูลของตนเองได้ ซึ่งจะมีการกำหนดพื้นที่การใช้งาน ท่านละ 100 Mb หรือ ชมรมละ 200 Mb และจัดสรรสิทธิ์การใช้งานฐานข้อมูลได้ 1 user ต่อ 1 ฐานข้อมูล

 

ลงทะเบียบขอรับบริการ (Online)

                คลิ๊กที่นี่ เพื่อเข้าสู่หน้าลงทะเบียนขอรับบริการ SUT-Personal  (เลือกแบบฟอร์มนักศึกษาหรือบุคลากร ให้ถูกต้อง)

 

หมายเหตุ

ท่านจะได้รับ email เกี่ยวกับวิธีการใช้งาน - รายละเอียดพื้นที่เว็บไซต์ ภายหลังการจัดสรรพื้นที่แล้วเสร็จ

บริการสำหรับ

    • คณาจารย์-บุคลากร (Staff)
    • นักศึกษา (Student)

 

ติดต่อสอบถามขอคำปรึกษา

    • 4802 - 08 ฝ่ายเครือข่ายคอมพิวเตอร์

 

Power by : NetWork Division Team, The Center for Computer Services.