บริการระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์ เป็นระบบเพื่ออำนวยความสะดวกแก่การจัดเนื้อหาวาระการประชุม เพื่อการประชุมต่างๆ โดยสามารถขอใช้บริการได้โดยเข้าระบบ E-Service ที่eccs.sut.ac.th  

" เข้าใช้บริการ ระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์
(E-meeting)
 คลิ๊กที่นี่
 "

 

บริการสำหรับ

      • บุคลากร (Staff)

 

คู่มือการใช้งานระบบ

 คู่มือการใช้สำหรับ User PDF
 คู่มือการใช้สำหรับ Admin PDF

 

ติดต่อสอบถามขอคำปรึกษา

      • คุณณัฐวัฒน์ โทร. 4804
Power by : NetWork Division Team, The Center for Computer Services.