บริการจองห้องประชุม Online เปิดให้บริการแก่หน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยฯ โดยสามารถขอใช้บริการได้โดยเข้าระบบ E-Service ที่ eccs.sut.ac.th 

" เข้าใช้บริการ จองห้องประชุม Online คลิ๊กที่นี่ "

 

บริการสำหรับ

      • บุคลากร (Staff)

 

ติดต่อสอบถามขอคำปรึกษา

      • คุณแสงดาว โทร. 4801
      • คุณปัทมา โทร. 4693
Power by : NetWork Division Team, The Center for Computer Services.