หากท่านต้องการตรวจสอบ Internet Account, Reset Password ของ Internet Acount และ เปลี่ยน Password ของ Internet Account สามารถทำได้ที่ http://password.sut.ac.th แล้วเลือกเมนูที่ต้องการทำทางด้านขวามือ บริเวณ Select Menu ได้แก่

  • Change Password : เปลี่ยน Password ของ Internet Account ของท่าน
  • Reset Password : Reset Password ของ Internet Account ของท่านให้กลับไปค่าเดิม
  • Test Account : ทดสอบ Internet Account ของท่านว่าสามารถใช้ได้หรือไม่

เข้าใช้บริการ Password.sut.ac.th คลิ๊กที่นี่ " 


บริการสำหรับ

  • บุคลากร (Staff)
  • นักศึกษา (Student)
  • ผู้มาเยือน (Guest&Visitor)


ติดต่อสอบถามขอคำปรึกษา

  • 4802 - 08 ฝ่ายเครือข่ายคอมพิวเตอร์
Power by : NetWork Division Team, The Center for Computer Services.