งานบริการ ศูนย์คอมพิวตอร์

บุคลากร และ หน่วยงาน

งานบริการ บุคลากร และ หน่วยงาน (Staff and Agency)
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -SUT Net

[ รายละเอียด | สมัคร ]SUT Wifi

[ รายละเอียด | สมัคร ]SUT VPN

[ รายละเอียด | สมัคร ]SUT g.dot

[ รายละเอียด | สมัคร ]SUT Mail

[ รายละเอียด | สมัคร ]SUT Mobile

[ รายละเอียด | สมัคร ]


SUT ADSL
(อินเตอร์เน็ตกลุ่มที่พัก)

[ รายละเอียด | สมัคร ]


SUTWebEx
(ประชุม Confernence)

[ รายละเอียด ]


SUT Personal
(พื้นที่เว็บไซต์ส่วนบุคคล)

[ รายละเอียด | สมัคร ]


SUT Hosting
(พื้นเว็บไซต์หน่วยงาน)

[ รายละเอียด | สมัคร ]


Space
(Space for Backup)

[ รายละเอียด | สมัคร ]


SUT Storage
(Space for Server)

[ รายละเอียด | สมัคร ]


SUT Virtual Application
& Virtual Desktop

[ รายละเอียด | สมัคร ]


SUT Virtual Server
(คอมฯแม่ข่ายเสมือน)

[ รายละเอียด ]SUT HPCC

[ รายละเอียด | สมัคร ]


SUT Co-Location
Server

[ รายละเอียด ]


ระบบตรวจสอบ Account
(Password.sut.ac.th)

[ รายละเอียด | เข้าใช้งาน  ]


ระบบสำนักงาน Online
(Boffice)

[ รายละเอียด เข้าใช้งาน ]


จองห้องประชุม Online
(E-Booking)

[ รายละเอียด เข้าใช้งาน ]


ประชุมอิเล็กทรอนิกส์
(E-Meeting)

[ รายละเอียด | เข้าใช้งาน ]


แจ้งซ่อม Online
(ECCS)

[ รายละเอียด เข้าใช้งาน ]


บริการโทรศัพท์
และโทรสาร

รายละเอียด ]


SUT onTime
รายละเอียด | เข้าใช้งาน ]


FAX Server
รายละเอียด | เข้าใช้งาน ]


SUT-Drive
รายละเอียด เข้าใช้งาน ] 


ระบบแจ้งปัญหา
การใช้ SUT-wifi

แจ้ง ]


ระบบแจ้งเว็บไซต์
ไม่เหมาะสม

แจ้ง ] 


บริการ Certificate สำหรับเครื่องแม่ข่าย
ประเภท Web server

รายละเอียด ] 

นักศึกษา ป.ตรี

งานบริการ นักศึกษา ป.ตรี (Student)
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -SUT Wifi

รายละเอียด | สมัคร ]SUT VPN

รายละเอียด | สมัคร ]SUT g.dot
รายละเอียด | สมัคร ]


SUT Personal
(พื้นที่เว็บไซต์ส่วนบุคคล)

รายละเอียด | สมัคร ]


SUT Co-Location
Server

รายละเอียด ]


ระบบตรวจสอบ Account
(Password.sut.ac.th)

รายละเอียด | เข้าใช้งาน  ]SUT onTime
รายละเอียด | เข้าใช้งาน ]


ระบบแจ้งปัญหา
การใช้ SUT-wifi

แจ้ง ]


ระบบแจ้งเว็บไซต์
ไม่เหมาะสม

แจ้ง ]

 
E-Mail Account(@g.sut.ac.th , @sutoffice365.sut.ac.th)
รายละเอียด ]

 

นักศึกษา ป.โท และ ป.เอก

งานบริการ นักศึกษา ป.โท และ ป.เอก (Student)
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -SUT Wifi
รายละเอียด | สมัคร ]SUT VPN
รายละเอียด | สมัคร ]SUT g.dot
รายละเอียด | สมัคร ]


SUT Personal
(พื้นที่เว็บไซต์ส่วนบุคคล)

รายละเอียด | สมัคร ]SUT HPCC
รายละเอียด | สมัคร ]


SUT Co-Location
Server

รายละเอียด ]


ระบบตรวจสอบ Account
(Password.sut.ac.th)

รายละเอียด | เข้าใช้งาน  ]


ระบบแจ้งปัญหา
การใช้ SUT-wifi

แจ้ง ]


ระบบแจ้งเว็บไซต์
ไม่เหมาะสม

แจ้ง ]SUT onTime

รายละเอียด | สมัคร ]

 
E-Mail Account(@g.sut.ac.th , @sutoffice365.sut.ac.th)
รายละเอียด ] 

 

Power by : NetWork Division Team, The Center for Computer Services.