รายงานค่าโทรศัพท์สำนักงาน (ตัด 8)

 

ลำดับที่ เดือน ยอดค่าโทรศัพท์
1
พฤษภาคม 2557 67,458.74
2
มิถุนายน 2557 72,370.52
3
กรกฏาคม 2557 73,937.54
4
สิงหาคม 2557 63,934
5
กันยายน 2557 68,537.94
6
ตุลาคม 2557 79,940.77
7
พฤศจิกายน 2557 66,884.25
8
ธันวาคม 2557 64,739.82
9
มกราคม 2558 67,946.59
10
กุมภาพันธ์ 2558 65,850.35
11
มีนาคม 2558 73,809.67
12
เมษายน 2558 51,945.29
13
พฤษภาคม 2558 61,309.27
14
มิถุนายน 2558 65,790.86
15
กรกฏาคม 2558 -ยังไม่ครบรอบบิล-

 

 

Power by : NetWork Division Team, The Center for Computer Services.