Demo Image

แนะนำบริการใหม่ Google Drive File Stream

 

Google Suite for Education บริการ Google Drive File Stream แจกพื้นที่เก็บไฟล์ขนาด 1 EB. (Exabyte) เท่ากับ 1 พันล้าน GB ให้กับคณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา มหาวิทยาลัยฯ ทุกท่าน ผ่าน account sutg.dot (@g.sut.ac.th)

 

โดยสามารถดาวน์โหลดโปรแกรมไปติดตั้งที่เครื่อง PC/Mac ได้

 

 

เมื่อติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้ login ด้วย account sutg.dot (@g.sut.ac.th) จะเห็นเป็น drive ใหม่ในเครื่องขนาด 1 EB ใช้งานเก็บไฟล์เหมือนกับ Flash Drive เปิดใช้งานได้ตั้งแต่วันนี้ เป็นต้นไป

 

ดาวน์โหลดวิธีการติดตั้ง

 

 

Read more

      


ข่าวประชาสัมพันธ์

 แจ้งรายงานระบบเครือข่ายขัดข้องเมื่อวันที่  12 กรกฏาคม 2561 เวลา 03.30 - 10.00 น.

      

เนื่องด้วย เมื่อวันที่ 12 กรกฏาคม 2561 ที่ผ่านมา เกิดปัญหาระบบเครือข่ายและโทรศัพท์ขัดข้องใช้งานไม่ได้ชั่วคราว ความทราบแล้วนั้น ทั้งนี้ ศูนย์คอมพิวเตอร์ ขอเรียนแจ้งเพื่อทราบว่าจากการตรวจสอบพบสาเหตุเกิดจากไฟฟ้าดับกระทันหัน แ​ละเกิดไฟกระชาก ส่งผลให้อุปกรณ์จ่ายไฟฟ้าภายห้องเครือข่ายหลัก (SUT Internet Data Center) ขัดข้อง ทำให้ไม่มีกระแสไฟฟ้าสำรองเพื่อรองรับการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) และเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำหรับจัดเก็บข้อมูล (Storage Server) จึงทำให้อุปกรณ์ดังกล่าวหยุดการทำงานลง และระบบสารสนเทศภายในมหาวิทยาลัยไม่สามารถใช้งานได้ชั่วคราว โดยผลกระทบดังกล่าวเป็นสถานการณ์ฉุกเฉินที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ ซึ่งเจ้าหน้าที่ศูนย์คอมพิวเตอร์ได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วนและสามารถให้บริการได้ตามปกติ เมื่อเวลาประมาณ 10.00 น. เรียบร้อยแล้ว

 

จึงขอเรียนผู้ใช้งานทุกท่านเพื่อโปรดทราบและขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วย

 


 

โครงการพัฒนาระบบเครือข่ายไร้สายแบบปลอดภัย พร้อมการลงทะเบียน Mac Address อัตโนมัติ

                 

                 ศูนย์คอมพิวเตอร์ ได้พัฒนาระบบเครือข่ายไร้สายแบบ BYOD (Bring Your Own Device) เพื่อเพิ่มความสะดวกให้ผู้ใช้งาน ในการใช้งานเครือข่ายไร้สายแบบปลอดภัย และให้ผู้ใช้สามารถจัดการอุปกรณ์ของตนเองผ่านเว็บไซต์ได้
ในชื่อของสัญญาณ @SUT-Wifi โดยเริ่มต้นปล่อยสัญญาณวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 นี้ ทั้งนี้โปรดศึกษารายละเอียดและคู่มือการใช้งานได้ที่เว็บไซต์ https://idm.sut.ac.th

Read more 

 


 

แผนการเปลี่ยนระบบยืนยันตัวของเครื่อง Desktop (ผ่าน LAN) จาก Cisco NAC เป็น 802.1x

                 สืบเนื่องจากเครื่องคอมพิวเตอร์ Desktop ของสำนักงาน เริ่มมีการ upgrade ระบบปฏิบัติการสมัยใหม่ เช่น windows 10 เป็นต้น อีกทั้งยังมีระบบปฏิบัติการอื่นๆ เช่น OSX, Linux ฯลฯ ที่โปรแกรม Cisco Nac ไม่สามารถรองรับการยืนยันตัวตนได้ ? ศูนย์คอมพิวเตอร์จะดำเนินการเปลี่ยนระบบยืนยันตัวตนของเครื่อง Desktop จากโปรแกรม Cisco Nac เป็นวิธีการแบบ 802.1X ซึ่งจะมีความปลอดภัยมากกว่าเดิม เนื่องจากมีการเข้ารหัสข้อมูล และมีความสะดวกมากกว่าเดิม กล่าวคือไม่ต้อง login ก่อนเข้าใช้งานเครื่องทุกครั้ง (แต่ต้องมีการตั้ง profile การเชื่อมต่อในครั้งแรก) เครื่องคอมพิวเตอร์จะจดจำ profile การเชื่อมต่อนี้และ login เข้าใช้งาน internet อัตโนมัติ

Read more

Power by : NetWork Division Team, The Center for Computer Services.