รายงานผลการดำเนินงาน (monthly report)  พ.ศ.2566

ฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานและบริการคอมพิวเตอร์

 

        เดือน

รายงานการดำเนินงาน

ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด

มกราคม

          

                 

กุมภาพันธ์

         

                 

มีนาคม

          

                 

เมษายน

          

                 

พฤษภาคม

          

                 

มิถุนายน

          

 

กรกฏาคม

 

 

สิงหาคม

 

 

กันยายน

 

 

ตุลาคม

 

 

พฤศจิกายน  

 

ธันวาคม

 

 

 

รายงานผลการดำเนินงาน (ย้อนหลัง)

  

ปี พ.ศ.

รายงานการดำเนินงาน

ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด

 2558

 

 N/A

 2559

 

 N/A

 2560

 

 N/A

 2561

 

 N/A

 2562

 

 N/A

 2563

   

 2564

   

 2565

   
Power by : NetWork Division Team, The Center for Computer Services.