IT TrendIT Trend

Visitors Counter

Demo Image

แนะนำบริการใหม่ eduroamSUT

eduroamSUT เป็นบริการเครือข่ายไร้สาย เพื่อการศึกษาและการวิจัยจัดสรรสำหรับนักศึกษาและบุคลากรจากสถานบันสมาชิก เพื่ออำนวยความสะดวกกรณีที่ต้องเดินทางไปปฏิบัติภาระกิจภายในเครือข่ายของสถาบันสมาชิก ทำให้สามารถใช้งานเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้ทันทีเครือข่าย eduroam ได้   

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เป็นสมาชิก eduroam ซึ่งเป็นบริการเครือข่ายโรมมิ่งเพื่อการศึกษาและวิจัย สำหรับนักศึกษาและบุคลากรของสถาบันการศึกษาที่เป็นสมาชิกเครือข่าย eduroam เพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้งานเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

Read more

icon-watch

Demo

SUT Drive

With Owncloud Solution

change password
change password

ข่าวประชาสัมพันธ์

 ศูนย์คอมพิวเตอร์ แจ้งช่องทางการติดต่อสื่อสารผ่าน Line Application

      ศูนย์คอมพิวเตอร์ ขอแจ้งช่องทางการติดต่อสื่อสาร เพื่อกระจายข่าวสารเกี่ยวกับระบบเครือข่ายของมหาวิทยาลัย
อีกทั้งยังเป็นอีกช่องทางหนึ่งสำหรับการแจ้งปัญหาการใช้งานอินเตอร์เน็ตของมหาวิทยาลัยผ่าน LINE Application ด้วย
โดยท่านสามารถเพิ่มเพื่อน โดยค้นหา ID : @sut.network หรือเพิ่มเพื่อนผ่านการสแกน QR Code ด้านล่างนี้

 


 

โครงการพัฒนาระบบเครือข่ายไร้สายแบบปลอดภัย พร้อมการลงทะเบียน Mac Address อัตโนมัติ

                 

                 ศูนย์คอมพิวเตอร์ ได้พัฒนาระบบเครือข่ายไร้สายแบบ BYOD (Bring Your Own Device) เพื่อเพิ่มความสะดวกให้ผู้ใช้งาน ในการใช้งานเครือข่ายไร้สายแบบปลอดภัย และให้ผู้ใช้สามารถจัดการอุปกรณ์ของตนเองผ่านเว็บไซต์ได้
ในชื่อของสัญญาณ @SUT-Wifi โดยเริ่มต้นปล่อยสัญญาณวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 นี้ ทั้งนี้โปรดศึกษารายละเอียดและคู่มือการใช้งานได้ที่เว็บไซต์ https://idm.sut.ac.th

Read more 

 


 

แผนการเปลี่ยนระบบยืนยันตัวของเครื่อง Desktop (ผ่าน LAN) จาก Cisco NAC เป็น 802.1x

                 สืบเนื่องจากเครื่องคอมพิวเตอร์ Desktop ของสำนักงาน เริ่มมีการ upgrade ระบบปฏิบัติการสมัยใหม่ เช่น windows 10 เป็นต้น อีกทั้งยังมีระบบปฏิบัติการอื่นๆ เช่น OSX, Linux ฯลฯ ที่โปรแกรม Cisco Nac ไม่สามารถรองรับการยืนยันตัวตนได้ ? ศูนย์คอมพิวเตอร์จะดำเนินการเปลี่ยนระบบยืนยันตัวตนของเครื่อง Desktop จากโปรแกรม Cisco Nac เป็นวิธีการแบบ 802.1X ซึ่งจะมีความปลอดภัยมากกว่าเดิม เนื่องจากมีการเข้ารหัสข้อมูล และมีความสะดวกมากกว่าเดิม กล่าวคือไม่ต้อง login ก่อนเข้าใช้งานเครื่องทุกครั้ง (แต่ต้องมีการตั้ง profile การเชื่อมต่อในครั้งแรก) เครื่องคอมพิวเตอร์จะจดจำ profile การเชื่อมต่อนี้และ login เข้าใช้งาน internet อัตโนมัติ

Read more

Power by : NetWork Division Team, The Center for Computer Services.