Co-Location  คือ บริการพื้นที่วางเซิร์ฟเวอร์ เป็นบริการที่ให้หน่วยงานภายใน สามารถนำเครื่องเว็บเซิร์ฟเวอร์ ดาตาเบสเซิร์ฟเวอร์ หรืออุปกรณ์ต่างๆ ที่จำเป็นไปฝากวางไว้กับห้องดาตาเซ็นเตอร์ ศูนย์คอมพิวเตอร์  เพื่อเชื่อมต่อสู่เครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยปกติการทำ Co-location จะมีการทำสัญญาเช่าพื้นที่ในการวางเซิร์ฟเวอร์และคิดค่าบริการเป็นรายเดือน แต่ศูนย์คอมพิวเตอร์ให้บริการฟรี สำหรับหน่วยงานภายใน และงานบริการวิชาการ ซึ่งเจ้าหน้าที่ก็ยังสามารถ เข้าไปดำเนินการจัดการ ควบคุม แก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือดำเนินการใดกับเครื่องเซิร์ฟเวอร์และระบบของท่านได้อย่างเต็มที่ ภายใต้สภาพแวดล้อมที่ดีและระบบความปลอดภัยชั้นเยี่ยม เช่น

ระบบควบคุมสภาวะแวดล้อม ในการวาง Co-Location

  • ระบบเครื่องปรับอากาศ 24 ชั่วโมง พร้อมระบบสํารองการทํางาน
  • ระบบควบคุมอุณหภูมิ ที่ 22 องศาเซลเซียส (+/- 2) และระบบควบคุมความชื้นที่ 50% (+/- 10) ตลอด 24 ชั่วโมง
  • ระบบไฟฟ้าสำรอง และ เครื่องปั่นไฟฟ้า

ระบบรักษาความปลอดภัยของ Co-Location

  • ระบบรักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง
  • ระบบกล้องวิดีโอเชื่อมต่อกับศูนย์ควบคุม
  • ระบบตรวจสอบจํากัดการผ่านเข้าออก

ระบบป้องกันอัคคีภัย ของห้อง Co-Location

  • ระบบตรวจจับควัน และสัญญาณเตือนภัย แจ้งล่วงหน้า
  • ระบบป้องกันความดันอากาศ และเพลิงไหม้จากก๊าซ

บริการสำหรับ

  • หน่วยงานภายใน มทส.
  • บุคลากร (Staff)

 

การขอรับบริการ

ให้หน่วยงานทำหนังสือบันทึกข้อความ แจ้งความประสงค์ขอวาง server หรืออุปกรณ์ อื่นๆ ถึงผู้อำนวยการศูนย์คอมพิวเตอร์

 

ติดต่อสอบถามขอคำปรึกษา

  • 4802 - 08 ฝ่ายเครือข่ายคอมพิวเตอร์
Power by : NetWork Division Team, The Center for Computer Services.