แผนการดำเนินการ IPv6

 

            เนื่องจากหมายเลขไอพีแอดเดรสรุ่นที่ 4 (IPv4) ซึ่งเป็นหมายเลขที่ระบุที่อยู่ในเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่ใช้อยู่ในปัจจุบันเริ่มไม่เพียงพอต่อความต้องการที่เพิ่มขึ้นอย่างเท่าทวีคูณ ดังนั้นหมายเลขไอพีแอดเดรสรุ่นที่ 6 (IPv6) จึงได้ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อตอบสนองการใช้งานเพื่อตอบสนองต่ออัตราการขยายตัวของการใช้งานเครือข่ายอินเทอร์เน็ต


             ศูนย์คอมพิวเตอร์ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการเปลี่ยนผ่านระบบ IP Address จึงกำหนดแผนการดำเนินงานเพื่อรองรับการใช้งานระบบ IPV6 ดังนี้


 

        อนึ่ง หากหน่วยงานมีอุปกรณ์เครือข่าย เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย, หรือ เครื่องมืออื่น ๆ ที่ต้องใช้งานหมายเลข IP Address สามารถลงทะเบียนอุปกรณ์เพื่อรับหมายเลข IPv6 และเพื่อจัดเตรียมเป็นข้อมูลสำหรับการออกแบบระบบเครือข่ายให้รองรับการใช้งานระบบ IPv6 ต่อไป

 

Power by : NetWork Division Team, The Center for Computer Services.